Rádi Vám poradíme!
Po - Pá: 0:00 - 23:00
Zavolejte mi
0 Košík
0
Katalog

Politika zpracování osobních údajů

1. Obecná ustanovení
Tato politika zpracování osobních údajů byla zpracována v souladu s požadavky federálního zákona ze dne 27. července 2006. Č. 152-ФЗ "o osobních údajích" a určuje postup zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů MIRRANA CORP. sro (dále - Provozovatel).
 1. Provozovatel stanoví jako svůj nejdůležitější cíl a podmínku pro výkon své činnosti dodržování práv a svobod osoby a občana při zpracování svých osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobních a rodinných tajemství.
 2. Tyto zásady provozovatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "Zásady") se vztahují na veškeré informace, které může Provozovatel obdržet o návštěvnících webových stránek http://mibox.shop.
2. Základní pojmy použité v Politice
 1. Automatizované zpracování osobních údajů - zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky;
 2. Blokování osobních údajů - dočasné ukončení zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné k vyjasnění osobních údajů);
 3. Webová stránka - sada grafických a informačních materiálů, stejně jako počítačové programy a databáze, které zajišťují jejich dostupnost na síti na síti http://mibox.shop;
 4. Informační systém osobních údajů - soubor osobních údajů obsažených v databázích a informační technologie a technické prostředky zajišťující jejich zpracování;
 5. Personalizace osobních údajů znamená akce, jejichž výsledkem není možné zjistit bez použití dalších informací, zda osobní údaje patří konkrétnímu Uživateli nebo jinému subjektu osobních údajů;
 6. Zpracování osobních údajů - jakákoli akce (operace) nebo soubor činností (operací) prováděných s použitím automatizačních nástrojů nebo bez použití takových nástrojů s osobními údaji, včetně sběru, záznamu, systematizace, akumulace, ukládání, zpřesňování (aktualizace, použití, přenos (distribuce, poskytování, přístup), depersonalizace, blokování, vymazání, zničení osobních údajů;
 7. Provozovatel - státní orgán, obecní orgán, právnická nebo fyzická osoba, samostatně nebo společně s jinými osobami, které organizují a / nebo zpracovávají osobní údaje, a určuje účel zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, které mají být zpracovány, akce (operace) s osobními údaji;
 8. Osobní údaje - jakékoli informace týkající se přímo nebo nepřímo konkrétního nebo definovaného uživatele webových stránek. http://mibox.shop;
 9. Uživatel - návštěvník webových stránek http://mibox.shop;
 10. Poskytování osobních údajů - akce zaměřené na zpřístupnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob;
 11. Šíření osobních údajů - veškerá opatření zaměřená na zpřístupnění osobních údajů neurčitému okruhu osob (přenos osobních údajů) nebo seznámení s osobními údaji neomezeného počtu osob včetně zveřejňování osobních údajů v médiích, umístění do informačních a telekomunikačních sítí nebo přístup osobním údajům jiným způsobem;
 12. Přeshraniční přenos osobních údajů - předávání osobních údajů na území cizího státu orgánu cizího státu, zahraniční fyzické či zahraniční právnické osoby;
 13. Zničení osobních údajů - veškeré činnosti, které vedou k nenahraditelnému zničení osobních údajů s nemožností dalšího obnovení obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a / nebo výsledkem toho, že jsou materiální nosiče osobních údajů zničeny.
3. Provozovatel může zpracovat následující osobní údaje uživatele
 1. Příjmení, jméno;
 2. E-mailová adresa;
 3. Telefonní čísla;
 4. Rok, měsíc, datum a místo narození;
 5. cookies;
 6. Také na webu je shromažďování a zpracování neosobních údajů o návštěvnících (včetně souborů cookie) pomocí internetových statistik (Yandex Metrika a Google Analytics a další).
 7. Výše uvedené údaje jsou dále označovány jako pojistka sloučená obecným pojmem Osobní údaje.
4. Účel zpracování osobních údajů
 1. Účelem zpracování osobních údajů uživatele - informování uživatele prostřednictvím zasílání e-mailů.
 2. Provozovatel má také právo zasílat uživateli oznámení o nových produktech a službách, speciálních nabídkách a různých událostech. Uživatel může vždy odmítnout přijímat informační zprávy tím, že pošle operátorovi e-mail support@mibox.shop s poznámkou "Odmítnutí oznámení o nových produktech a službách a speciálních nabídkách".
 3. Neosobní uživatelská data shromážděná pomocí internetových statistik slouží k shromažďování informací o akcích uživatelů na webu, ke zlepšení kvality webu a jeho obsahu.
5. Právní základ pro zpracování osobních údajů
 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele pouze tehdy, pokud je uživatel vyplněn a / nebo zaslán samostatně prostřednictvím zvláštních formulářů umístěných na webu. http://mibox.shop. Vyplněním příslušných formulářů a / nebo zasláním osobních údajů provozovateli souhlasí s těmito zásadami.
 2. Provozovatel zpracovává neosobné údaje o uživateli, pokud je to povoleno v nastavení prohlížeče uživatele (včetně zachování souborů cookie a používání technologie JavaScript).
6. Pořadí shromažďování, uchovávání, přenosu a dalších typů zpracování osobních údajů
Zabezpečení osobních údajů, které zpracovává Provozovatel, je zajištěno prováděním právních, organizačních a technických opatření nezbytných k plné implementaci požadavků stávajících právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
 1. Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů a podniká veškerá možná opatření, aby zabránil přístupu osobních údajů neoprávněným osobám.
 2. Osobní údaje Uživatele nebudou za žádných okolností předány třetím osobám, s výjimkou případů souvisejících s prováděním stávajících právních předpisů.
 3. V případě zjištění nepřesností v osobních údajích může uživatel je nezávisle aktualizovat zasláním oznámení provozovateli na e-mailovou adresu provozovatele support@mibox.shop s poznámkou "Aktualizace osobních údajů".
 4. Termín pro zpracování osobních údajů je neomezený. Uživatel může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním oznámení provozovateli prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele support@mibox.shop "zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů".
7. Přeshraniční přenos osobních údajů
 1. Před zahájením přeshraničního předávání osobních údajů musí provozovatel zajistit, aby cizí stát, na jehož území se plánuje předávání osobních údajů, zajistila spolehlivou ochranu práv subjektů osobních údajů.
 2. Přeshraniční předávání osobních údajů na území cizích států, které nesplňují výše uvedené požadavky, může být provedeno pouze tehdy, pokud existuje písemný souhlas subjektu osobních údajů o přeshraničním předávání osobních údajů a / nebo plnění smlouvy, jímž se jedná o osobní údaje.
8. Závěrečná ustanovení
 1. Uživatel může obdržet jakékoliv vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se zpracování svých osobních údajů kontaktováním provozovatele prostřednictvím e-mailu support@mibox.shop.
 2. Tento dokument bude odrážet veškeré změny v zásadách zpracování osobních údajů provozovatele. Tato zásada platí neomezeně, dokud nebude nahrazena novou verzí.
 3. Aktuální verze zásady je volně dostupná na internetu na adrese http://mibox.shop/policy.